top of page

Poederblusser

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste stoffen-, vloeistof- of gasbranden.

(brandklasse A, B en C)

Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust.
Er moet wel rekening worden gehouden met de gevolgschade van bluspoeder op elektronische- en fijnmechanische apparatuur.


Poederblussers moeten daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en waar de nevenschade van ondergeschikt belang is, zoals bijvoorbeeld in de petrochemische industrie.

bottom of page